Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – organizacji koncertów, których wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy - polegającą na przygotowaniu i realizacji dwóch koncertów symfonicznych w dniach 10 i 13.03.2016 r. oraz zaproszonych solistów, artystów wykonawców.

Nr sprawy NOSPR/11/2015, kod CPV 79952100-3.

Postępowania w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c, Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2013 poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.).

 

Katowice, 2015.06.22

Komisja ds. zamówień

publicznych NOSPR

 

 

Rejestr zmian

Brak zmian.