Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach na podstawie Art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wprowadza zmianę do SIWZ, polegającą na zmianie zapisu w Załączniku nr 4 „Istotne postanowienia umowy”, § 4 pkt. 3.

pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

a) W przypadku wystąpienia zmiany wynikającej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza się zmianę wartości niniejszej umowy, wyłącznie wtedy kiedy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego i wykaże ponad wszelką wątpliwość, że zmiana ma bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

b) Wykonawca przedstawi na piśmie stopień w jakim zmiana wpływa na wartość wynagrodzenia Wykonawcy - wartość Umowy wtedy zostanie przeliczona i wprowadzona aneksem.

 

Komisja ds. przetargów w NOSPR

Katowice, 2015.07.24

 

Rejestr zmian

Werjsja: 1  Zmiana do SIWZ w postępowaniu na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługę fizycznej ochrony ludzi i mienia w siedzibie NOSPR NOSPR/13/2015
[ Zmodyfikowano: 2015-07-24 09:50:06 przez Sebastian Gronet]

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach na podstawie Art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wprowadza zmianę do SIWZ, polegającą na zmianie zapisu w Załączniku nr 4 „Istotne postanowienia umowy”, § 4 pkt. 3.

pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

a) W przypadku wystąpienia zmiany wynikającej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza się zmianę wartości niniejszej umowy, wyłącznie wtedy kiedy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego i wykaże ponad wszelką wątpliwość, że zmiana ma bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

b) Wykonawca przedstawi na piśmie stopień w jakim zmiana wpływa na wartość wynagrodzenia Wykonawcy - wartość Umowy wtedy zostanie przeliczona i wprowadzona aneksem.

 

Komisja ds. przetargów w NOSPR

Katowice, 2015.07.24

 

Werjsja: 2  Zmiana do SIWZ w postępowaniu na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługę fizycznej ochrony ludzi i mienia w siedzibie NOSPR / NOSPR/13/2015
[ Zmodyfikowano: 2015-07-24 09:52:36 przez Sebastian Gronet]

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach na podstawie Art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wprowadza zmianę do SIWZ, polegającą na zmianie zapisu w Załączniku nr 4 „Istotne postanowienia umowy”, § 4 pkt. 3.

pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

a) W przypadku wystąpienia zmiany wynikającej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza się zmianę wartości niniejszej umowy, wyłącznie wtedy kiedy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego i wykaże ponad wszelką wątpliwość, że zmiana ma bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

b) Wykonawca przedstawi na piśmie stopień w jakim zmiana wpływa na wartość wynagrodzenia Wykonawcy - wartość Umowy wtedy zostanie przeliczona i wprowadzona aneksem.

 

Komisja ds. przetargów w NOSPR

Katowice, 2015.07.24

 

Werjsja: 3  Wykonanie i dostawa skrzyniowego pozytywu organowego - NOSPR/8/2020 (2)
[ Zmodyfikowano: 2020-11-05 18:33:24 przez Jacek Bąk]


Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 144

Notice: Undefined property: stdClass::$fulltext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 145
Werjsja: 4  Dostawa fortepianu solistycznego - NOSPR/9/2020
[ Zmodyfikowano: 2020-11-05 18:33:45 przez Jacek Bąk]


Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 144

Notice: Undefined property: stdClass::$fulltext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 145
Werjsja: 5  Dostawa fortepianu solistycznego - NOSPR/9/2020
[ Zmodyfikowano: 2020-11-05 18:40:04 przez Jacek Bąk]


Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 144

Notice: Undefined property: stdClass::$fulltext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 145