Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach na podstawie Art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wprowadza zmianę do SIWZ, polegającą na zmianie zapisów:

1. Ust. 9.1 ostatni akapit przyjmuje brzmienie:

„Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział  w realizacji zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. a, c–i, h oraz określenia charakteru stosunku jaki będzie łączył z Wykonawcę z tym podmiotem.”

2.  Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia – Tabela nr 7, wiersz nr 2, kolumna „Ilość szacunkowa” przyjmuje zapis: ~30 kartonów/rok.

 

Akapit na końcu Tabeli przyjmuje zapis:

„W zakresie wyposażenia toalet publicznych, Zamawiający opierać się będzie na doświadczeniach Wykonawcy, na podstawie szacunkowych ilości osób przebywających w NOSPR.

 

Standard stosowanych artykułów higienicznych do toalet publicznych taki jak dla pracowników.

 

Ilości osób przebywających jednorazowo, na terenie obiektu, zależą od kalendarza koncertowego.

 

Plan koncertów na sezon artystyczny 2015/2016 zamieszczony jest na nowej stronie internetowej NOSPR www.nospr.org.pl gdzie określono daty koncertów i sale koncertowe, na których koncert się odbywa (Sala Koncertowa max. 1800 miejsc, Sala Kameralna max. 283 miejsca)”

 

3. Załącznik nr 6 – „Opis usługi na sprzątanie” – ust. II „Rodzaj i częstotliwość prac do wykonania:” wprowadza się pkt. 19: „Pranie wykładzin w strefie pracowniczej, VIP, wejść na salę koncertową i mebli tapicerowanych w strefie publicznej oraz w garderobach i pokojach gościnnych – 1 raz w roku lub w razie rażącego zabrudzenia jednorazowo”.

 

Komisja ds. przetargów w NOSPR

 

Katowice, 2015.07.30

Rejestr zmian

Werjsja: 1  Zmiana do SIWZ w postępowaniu na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego sprzątania w siedzibie NOSPR / numer sprawy: NOSPR/14/2015
[ Zmodyfikowano: 2015-07-30 11:58:24 przez Sebastian Gronet]

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach na podstawie Art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wprowadza zmianę do SIWZ, polegającą na zmianie zapisów:

1. Ust. 9.1 ostatni akapit przyjmuje brzmienie:

„Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział  w realizacji zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. a, c–i, h oraz określenia charakteru stosunku jaki będzie łączył z Wykonawcę z tym podmiotem.”

2.  Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia – Tabela nr 7, wiersz nr 2, kolumna „Ilość szacunkowa” przyjmuje zapis: ~30 kartonów/rok.

 

Akapit na końcu Tabeli przyjmuje zapis:

„W zakresie wyposażenia toalet publicznych, Zamawiający opierać się będzie na doświadczeniach Wykonawcy, na podstawie szacunkowych ilości osób przebywających w NOSPR.

 

Standard stosowanych artykułów higienicznych do toalet publicznych taki jak dla pracowników.

 

Ilości osób przebywających jednorazowo, na terenie obiektu, zależą od kalendarza koncertowego.

 

Plan koncertów na sezon artystyczny 2015/2016 zamieszczony jest na nowej stronie internetowej NOSPR www.nospr.org.pl gdzie określono daty koncertów i sale koncertowe, na których koncert się odbywa (Sala Koncertowa max. 1800 miejsc, Sala Kameralna max. 283 miejsca)”

 

3. Załącznik nr 6 – „Opis usługi na sprzątanie” – ust. II „Rodzaj i częstotliwość prac do wykonania:” wprowadza się pkt. 19: „Pranie wykładzin w strefie pracowniczej, VIP, wejść na salę koncertową i mebli tapicerowanych w strefie publicznej oraz w garderobach i pokojach gościnnych – 1 raz w roku lub w razie rażącego zabrudzenia jednorazowo”.

 

Komisja ds. przetargów w NOSPR

 

Katowice, 2015.07.30

Werjsja: 2  Dostawa rożka angielskiego - NOSPR/13/2020 (2)
[ Zmodyfikowano: 2020-12-31 10:47:34 przez Jacek Bąk]


Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 144

Notice: Undefined property: stdClass::$fulltext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 145
Werjsja: 3  Dostawa klarnetów - NOSPR/14/2020
[ Zmodyfikowano: 2020-12-31 10:47:49 przez Jacek Bąk]


Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 144

Notice: Undefined property: stdClass::$fulltext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 145