Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach na podstawie Art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wprowadza zmianę do SIWZ, polegającą na zmianie zapisu w ust. 9.1.akapit końcowy:

„Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział  w realizacji zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. a, c-j, h oraz określenia charakteru stosunku jaki będzie łączył z Wykonawcę z tym podmiotem.”

 

Komisja ds. przetargów w NOSPR

Katowice, 2015.07.30

 

Rejestr zmian

Werjsja: 1  Dostawa rożka angielskiego - NOSPR/13/2020 (2)
[ Zmodyfikowano: 2020-12-31 11:07:49 przez Jacek Bąk]


Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 144

Notice: Undefined property: stdClass::$fulltext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 145
Werjsja: 2  USŁUGA REZERWACJI, ZAKUPU I DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH DLA NOSPR - NOSPR/4/2020
[ Zmodyfikowano: 2020-12-31 11:08:43 przez Jacek Bąk]


Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 144

Notice: Undefined property: stdClass::$fulltext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 145