Katowice: Usługa fizycznej ochrony ludzi i mienia w siedzibie NOSPR
Numer ogłoszenia: 221890 - 2015; data zamieszczenia: 27.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 186398 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Pl. Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 732 5300, faks 32 2571384.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa fizycznej ochrony ludzi i mienia w siedzibie NOSPR.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa polega na świadczeniu fizycznej ochrony osób i mienia, dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum: IMPEL SECURITY POLSKA Sp z o.o. oraz GWARANT Agencja Ochrony SA Partner, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 400000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 551891,16
 • Oferta z najniższą ceną: 551891,16 / Oferta z najwyższą ceną: 650424,00
 • Waluta: PLN.

 

 

Rejestr zmian

Werjsja: 1  Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaI: Usługa fizycznej ochrony ludzi i mienia w siedzibie NOSPR / Numer ogłoszenia: 221890 - 2015
[ Zmodyfikowano: 2015-08-27 11:57:34 przez Sebastian Gronet]

Katowice: Usługa fizycznej ochrony ludzi i mienia w siedzibie NOSPR
Numer ogłoszenia: 221890 - 2015; data zamieszczenia: 27.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 186398 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Pl. Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 732 5300, faks 32 2571384.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa fizycznej ochrony ludzi i mienia w siedzibie NOSPR.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa polega na świadczeniu fizycznej ochrony osób i mienia, dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum: IMPEL SECURITY POLSKA Sp z o.o. oraz GWARANT Agencja Ochrony SA Partner, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 400000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 551891,16
 • Oferta z najniższą ceną: 551891,16 / Oferta z najwyższą ceną: 650424,00
 • Waluta: PLN.

 

 

Werjsja: 2  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Usługa fizycznej ochrony ludzi i mienia w siedzibie NOSPR / Numer ogłoszenia: 221890 - 2015
[ Zmodyfikowano: 2015-08-27 11:57:47 przez Sebastian Gronet]

Katowice: Usługa fizycznej ochrony ludzi i mienia w siedzibie NOSPR
Numer ogłoszenia: 221890 - 2015; data zamieszczenia: 27.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 186398 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Pl. Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 732 5300, faks 32 2571384.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa fizycznej ochrony ludzi i mienia w siedzibie NOSPR.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa polega na świadczeniu fizycznej ochrony osób i mienia, dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum: IMPEL SECURITY POLSKA Sp z o.o. oraz GWARANT Agencja Ochrony SA Partner, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 400000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 551891,16
 • Oferta z najniższą ceną: 551891,16 / Oferta z najwyższą ceną: 650424,00
 • Waluta: PLN.

 

 

Werjsja: 3  Dostawa marimby koncertowej 5 oktawowej - NOSPR/3/2021 (2)
[ Zmodyfikowano: 2021-07-06 14:31:08 przez Jacek Bąk]


Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 144

Notice: Undefined property: stdClass::$fulltext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 145
Werjsja: 4  Dostawa ksylofonu koncertowego z syntetycznymi sztabkami - NOSPR/4/2021
[ Zmodyfikowano: 2021-07-06 14:31:20 przez Jacek Bąk]


Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 144

Notice: Undefined property: stdClass::$fulltext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 145
Werjsja: 5  Dostawa Klarnetów II NOSPR/5/2021
[ Zmodyfikowano: 2021-09-06 13:19:13 przez Jacek Bąk]


Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 144

Notice: Undefined property: stdClass::$fulltext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 145