INFORMACJA o prowadzonym zamówieniu publicznym

Nr sprawy NOSPR/16/2015, kod CPV 79952100-3.

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – organizacji koncertów, której wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy - polegającej na przygotowaniu i realizacji koncertu Esperanzy Spalding wraz zespołem w dniu 29.10.2015 r. w siedzibie NOSPR

Postępowania w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c, Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2013 poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.).

 

Katowice, 2015.09.08

Komisja ds. zamówień

publicznych NOSPR

 

 

 

Rejestr zmian

Brak zmian.