Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – organizacji koncertów, których wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy - polegającą na przygotowaniu i realizacji koncertów, z udziałem Kwartetu Śląskiego i zaproszonych artystów.

Nr sprawy NOSPR/17/2015, kod CPV 79952100-3.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c, Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2013 poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.).

 

Katowice, 2015-09-23                                             

Komisja ds. zamówień publicznych NOSPR

Rejestr zmian

Werjsja: 1  Informacja o prowadzonym zamówieniu publicznym (znak sprawy: NOSPR/17/2015)
[ Zmodyfikowano: 2015-09-23 14:05:38 przez Sebastian Gronet]

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – organizacji koncertów, których wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy - polegającą na przygotowaniu i realizacji koncertów, z udziałem Kwartetu Śląskiego i zaproszonych artystów.

Nr sprawy NOSPR/17/2015, kod CPV 79952100-3.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c, Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2013 poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.).

 

Katowice, 2015-09-23                                             

Komisja ds. zamówień

 

publicznych NOSPR

Werjsja: 2  Informacja o prowadzonym zamówieniu publicznym (znak sprawy: NOSPR/17/2015)
[ Zmodyfikowano: 2015-09-23 14:06:27 przez Sebastian Gronet]

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – organizacji koncertów, których wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy - polegającą na przygotowaniu i realizacji koncertów, z udziałem Kwartetu Śląskiego i zaproszonych artystów.

Nr sprawy NOSPR/17/2015, kod CPV 79952100-3.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c, Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2013 poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.).

 

Katowice, 2015-09-23                                             

Komisja ds. zamówień publicznych NOSPR

Werjsja: 3  Informacja o prowadzonym zamówieniu publicznym (znak sprawy: NOSPR/17/2015)
[ Zmodyfikowano: 2015-09-23 14:07:08 przez Sebastian Gronet]

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – organizacji koncertów, których wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy - polegającą na przygotowaniu i realizacji koncertów, z udziałem Kwartetu Śląskiego i zaproszonych artystów.

Nr sprawy NOSPR/17/2015, kod CPV 79952100-3.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c, Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2013 poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.).

 

Katowice, 2015-09-23                                             

Komisja ds. zamówień publicznych NOSPR

Werjsja: 4  Informacja o prowadzonym zamówieniu publicznym / Nr sprawy: NOSPR/17/2015
[ Zmodyfikowano: 2015-10-01 14:07:20 przez Sebastian Gronet]

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – organizacji koncertów, których wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy - polegającą na przygotowaniu i realizacji koncertów, z udziałem Kwartetu Śląskiego i zaproszonych artystów.

Nr sprawy NOSPR/17/2015, kod CPV 79952100-3.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c, Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2013 poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.).

 

Katowice, 2015-09-23                                             

Komisja ds. zamówień publicznych NOSPR