Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – organizacji koncertów, których wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy - polegającą na przygotowaniu i realizacji koncertów, z udziałem Orkiestry Historycznej i zaproszonych artystów.

Nr sprawy NOSPR/18/2015, kod CPV 79952100-3.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c, Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2013 poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.).

 

 

Katowice, 2015-10-01

Komisja ds. zamówień publicznych NOSPR

 

 

Rejestr zmian

Werjsja: 1  Informacja o prowadzonym zamówieniu publicznym (Nr sprawy NOSPR/18/2015)
[ Zmodyfikowano: 2015-10-01 10:29:26 przez Sebastian Gronet]

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – organizacji koncertów, których wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy - polegającą na przygotowaniu i realizacji koncertów, z udziałem Orkiestry Historycznej i zaproszonych artystów.

Nr sprawy NOSPR/18/2015, kod CPV 79952100-3.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c, Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2013 poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.).

 

 

Katowice, 2015-10-01

Komisja ds. zamówień publicznych NOSPR

 

 

Werjsja: 2  Informacja o prowadzonym zamówieniu publicznym / Nr sprawy NOSPR/18/2015)
[ Zmodyfikowano: 2015-10-01 14:06:57 przez Sebastian Gronet]

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – organizacji koncertów, których wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy - polegającą na przygotowaniu i realizacji koncertów, z udziałem Orkiestry Historycznej i zaproszonych artystów.

Nr sprawy NOSPR/18/2015, kod CPV 79952100-3.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c, Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2013 poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.).

 

 

Katowice, 2015-10-01

Komisja ds. zamówień publicznych NOSPR