Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c:

Nr sprawy: NOSPR/17/2015 – Usługa z zakresu kultury, polegająca na przygotowaniu oraz realizacji koncertów z udziałem Kwartetu Śląskiego i zaproszonych artystów, w siedzibie NOSPR. (CPV – 79952100-3).

Zamówienia udzielono w dniu 25.09.2015 r. na rzecz SILART Szymon Krzeszowiec, ul. Gromadzka 32L, 40-771 Katowice, NIP: 9541216532.

 

Komisja przetargowa NOSPR

Katowice, 2015-10-02

 

Rejestr zmian

Brak zmian.