Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c:

Nr sprawy: NOSPR/19/2015 – Usługa z zakresu kultury, polegająca na przygotowaniu i realizacji koncertów Orkiestry Muzyki Nowej w siedzibie NOSPR (CPV:79952100-3).

Zamówienia udzielono w dniu 05.10.2015 r. na rzecz Stowarzyszenia Orkiestra Muzyki Nowej, ul. Jana Matejki 18/2, 41-902 Bytom, NIP: 6263011978.

 

Komisja ds. przetargów NOSPR

Katowice, 2015-10-08

 

Rejestr zmian

Brak zmian.