Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach 

ogłasza nabór na stanowisko:

SPECJALISTA INFORMATYK

 

Zakres wykonywanych zadań: 

• zarządzanie infrastrukturą informatyczną oraz administrowanie serwerami 

• obsługiwanie zgłoszeń i usuwanie awarii sprzętowych i programowych 

• wsparcie użytkowników w rozwiązywaniu problemów technicznych

• nadzorowanie, serwisowanie i dokonywanie przeglądów stacji roboczych, sieci 

• realizowanie polityki zarządzania kopiami bezpieczeństwa 

 

Niezbędne wymagania:

• wykształcenie średnie techniczne lub wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym

• doświadczenie na podobnym stanowisku

• administrowanie systemami MS Windows Server, Administracja Active Directory

• znajomość zasad budowy i konfigurowania infrastruktury teleinformatycznej 

• znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem IT, backupem danych, zarządzaniem macierzami, monitorowaniem systemów IT

• znajomość systemów operacyjnych i aplikacji firmy Microsoft 

• znajomość zagadnień z zakresu sieci TCP/IP (konfiguracja urządzeń, diagnozowanie problemów)

• znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnego rozumienia dokumentacji technicznej

 

Dodatkowe wymagania:

• umiejętność szybkiego uczenia się oraz chęć podnoszenia kwalifikacji

• umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu

• komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, samodzielność

 

Wymagane dokumenty:

• szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)

• list motywacyjny

• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach

• kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności

 

Zgłoszenia należy kierować do Działu Kadr i Archiwum

Plac Wojciecha Kilara 1,   40 – 202 Katowice

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.