Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c:

Nr sprawy: NOSPR/21/2015 – Usługa z zakresu kultury, polegająca na przygotowaniu i realizacji koncertu w dniu 18.12.2015 r. Collegium Vocale Gent w siedzibie NOSPR (CPV:79952100-3).

Zamówienia udzielono w dniu 08.10.2015 r. na rzecz Artist Management Company AG, Johannes Zulauf and Michel Herz, Holbeinstrasse 31 CH-8008 Zurych, Switzerland.

 

Komisja ds. przetargów NOSPR

Katowice, 2015-10-15

 

Rejestr zmian

Brak zmian.