Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego, z zakresu działalności kulturalnej,  w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c,:

Nr sprawy: NOSPR/16/2015 – Usługa z zakresu kultury, polegająca na przygotowaniu i realizacji koncertu z udziałem Esperanzy Spalding wraz z zespołem w dniu 29.10.2015 r. w siedzibie NOSPR. CPV – 79952100-3. 

Zamówienia udzielono w dniu 16.10.2015 r. na rzecz WME, 100 New Oxford Streer, London WC1A HB, UK.

 

Komisja przetargowa NOSPR

Katowice, 2015-10-19

 

Rejestr zmian

Brak zmian.