Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – organizacji  koncertów - polegającą na przygotowaniu i poprowadzeniu  koncertów NOSPR, nagrań archiwalnych, autorskich projektów artystycznych oraz sprawowanie pieczy nad utrzymywaniem najwyższego poziomu artystycznego, przygotowywaniem planów repertuarowych.

Nr sprawy NOSPR/22/2015, kod CPV 92312250-8.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c, Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2013 poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.).

 

Katowice, 2015-10-29

Komisja ds. zamówień publicznych NOSPR

 

Rejestr zmian

Brak zmian.