Informacja o wyborze oferty 

na opracowanie studium wykonalności, z zastosowaniem „zapytania ofertowego” pn.:

 

„Budowa organów koncertowych w sali koncertowej  Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach wraz z zakupem instrumentarium                         i niezbędnego wyposażenia siedziby NOSPR” 

 

Studium wykonalności ma być użyte do aplikacji NOSPR do Unii Europejskiej – program operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014-2020.

 

1. „Zapytanie ofertowe” nie podlega prawu zamówień publicznych.

 

2. Z „zapytaniem ofertowym” NOSPR zwrócił się do 3 podmiotów. 

 

2. Kryterium wyboru stanowiła najniższa cena.

 

2. Kryterium najniższej ceny spełnił Zespół: Artur Jasionek, Katarzyna Łęgowiak, Joanna Masarczyk-Bełz (lider zespołu).

 

Katowice, 2015-11-05

W imieniu NOSPR Marzenna Przywarka

 

Rejestr zmian

Brak zmian.