Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c:

Nr sprawy: NOSPR/22/2015 – Usługa z zakresu kultury – organizacja koncertów - polegająca na przygotowaniu i realizacji koncertów NOSPR, nagrań archiwalnych, autorskich projektów artystycznych oraz sprawowanie pieczy nad utrzymaniem najwyższego poziomu artystycznego, przygotowaniem planów repertuarowych.  CPV – 92312250-8.

Zamówienia udzielono w dniu 20.11.2015 r. na rzecz Dyrygenta - Pana Alexandra Liebreicha.

 

Katowice, 2015-11-27

 

Komisja ds. przetargowa

Rejestr zmian

Brak zmian.