Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c:

 

Nr sprawy: NOSPR/11/2015 – Usługa z zakresu kultury, polegająca na przygotowaniu i realizacji dwóch koncertów symfonicznych w dniach 10 i 13.03.2016 r. oraz zaproszonych solistów, artystów wykonawców, z udziałem NOSPR, w siedzibie NOSPR. 

CPV – 79952100-3. 

Zamówienia udzielono w dniu 16.11.2015 r. na rzecz Internationale Bachakademie Stuttgart, 70 178 Stuttgart, Johann-Sebastian-Bach-Platz.

 

Katowice, 2015-12-15

Komisja ds. przetargowa

 

 

Rejestr zmian

Brak zmian.