Informacja o udzielonym zamówieniu

(usługa)

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c: 

Nr sprawy: NOSPR/01/2016 – Usługa z zakresu kultury, polegająca na przygotowaniu i realizacji cyklu koncertów z udziałem AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy w siedzibie NOSPR. CPV – 79952100-3.

Zamówienia udzielono w dniu 29.01.2016 r. na rzecz Stowarzyszenia Gorczycki.pl z siedzibą w Bytomiu ul. Srebrna 5, 41-902 Bytom, NIP 626 292 75 86.

 

Komisja przetargowa NOSPR

 

Katowice, 2016-02-03

Rejestr zmian

Brak zmian.