Informacja o udzielonym zamówieniu

(usługa) 

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c: 

Nr sprawy: NOSPR/04/2016 – Usługa z zakresu kultury, polegająca na przygotowaniu i realizacji koncertów w dniu 14 i 15 maja 2016 r. Mahler Chamber Orchestra w siedzibie NOSPR (CPV:79.95.21.00-3).

Zamówienia udzielono w dniu 04.04.2016 r. na rzecz Artist Management Company AG, Johannes Zulauf and Michel Herz, Holbeinstrasse 31 CH-8008 Zurych, Switzerland.

 

Komisja ds. przetargów NOSPR

 

Katowice, 2016-04-21

Rejestr zmian

Brak zmian.