Informacja o udzielonym zamówieniu

(usługa)

 

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b Pzp.

 

Nr sprawy: NOSPR/14/2016 – Usługa z zakresu kultury, polegającą na przygotowaniu i realizacji  koncertów, z udziałem Kwartetu Śląskiego wraz z zaproszonymi artystami w siedzibie NOSPR, w sezonie artystycznym 2016/2017.

Zamówienia udzielono w dniu 30.09.2016 r. na rzecz SILART Szymon Krzeszowiec ul. Gromadzka 32L, 40-771 Katowice.

 

 

Komisja przetargowa NOSPR

Katowice, 2016-10-13