Informacja o udzielonym zamówieniu

(usługa)

 

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c:

Nr sprawy: NOSPR/10/2016 – Usługa z zakresu kultury, polegającą na przygotowaniu i realizacji  koncertu, z udziałem Orchestra & Chorus of Age Enlightenment w siedzibie NOSPR, w dniu 14 grudnia 2016 r.

Zamówienia udzielono w dniu 27.10.2016 r. na rzecz Konzertdirektion Hans Ulrich Schmid GmbH &Co. Königstr. 36, 30175 Hanover, Germany.

 

 

Komisja przetargowa NOSPR

Katowice, 2016-11-03