INFORMACJA 

o prowadzonym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – organizacji koncertów, polegającą na przygotowaniu i realizacji koncertów, z udziałem orkiestry symfonicznej, chóru i zaproszonych artystów przy współorganizacji Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu

Nr sprawy NOSPR/07/2017, kod CPV 79.95.21.00-3.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 a Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2016 poz. 1020 tekst ujednolicony).

 

 

Katowice, 2017-02-13

Komisja przetargowa NOSPR