Informacja o udzielonym zamówieniu

(usługa)

 

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1a:

 

Nr sprawy: NOSPR/04/2017

Usługa z zakresu kultury, polegającą na przygotowaniu i realizacji  koncertu z udziałem Les Arts Florissants i dyrygenta Paul Agnew w siedzibie NOSPR, w dniu 4 marca 2017 r.

Zamówienia udzielono na rzecz: Les Arts Florissants, 221 Avenue Jean Jaures, 75019 Paris, France, Ms Muriel Batier.

Kod CPV 79.95.21.00-3.

(Dz. U. 2016 poz. 1020 tekst ujednolicony).

 

 

Katowice, 2017-02-24

Komisja ds. zamówień publicznych NOSPR