Informacja o udzielonym zamówieniu

(usługa)

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1a:

 

Nr sprawy: NOSPR/07/2017

 

Usługa z zakresu kultury, polegającą na przygotowaniu i realizacji  koncertów z udziałem Chóru NFM we Wrocławiu, Orkiestry NFM, Litewskiej Orkiestry Kameralnej i Chóru NFM we Wrocławiu, w dniach 2 marca 2017 r., 19 marca 2017 r. oraz 7 kwietnia 2017 r.

Zamówienia udzielono na rzecz: Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskeigo z siedzibą we Wrocławiu, pl. Wolności 1, 50-071 Wrocław, NIP: 8971798677. RIK: 38/2014.

Kod CPV 79.95.21.00-3.

(Dz. U. 2016 poz. 1020 tekst ujednolicony).

 

Katowice, 2017-03-16

Komisja ds. zamówień publicznych NOSPR