PYTANIA I ODPOWIEDZI

przetarg nieograniczony na dostawę prowadzony pod nazwą „DOSTAWA SKRZYŃ TRANSPORTOWYCH DLA NOSPR” nr sprawy NOSPR/12/2017

 

Pytania nr 1 - zestaw

 

1.      Pytanie 1.:

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie skrzyń transportowych w kolorze ciemnobrązowym
(w SIWZ jest podany tylko kolor czarny)?

Odpowiedź nr 1.1.:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania skrzyń transportowych w innym kolorze niż czarny, np. w kolorze ciemnobrązowym.

Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ – Załącznik nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 4 lit. d.  Publikacja o zmianie, na stronie BIP NOSPR.

2.      Pytanie 2.:

Czy oferent z zagranicy podając ceny w EURO netto musi podawać również kwotę EURO brutto z 23 % VAT ? Jeżeli jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów netto/netto?

Odpowiedź nr 1.2.:  

Zamawiający wymaga podania w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ): ceny łącznej netto (bez podatku VAT), ceny łącznej brutto (z podatkiem VAT) oraz wysokości podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami o podatku od towarów i usług.

3.      Pytanie 3.:

Czy skrzynia wiolonczelowa, próbka dostarczona przed otwarciem ofert  musi posiadać wygrawerowane LOGO. Jeżeli tak to proszę o przysłanie wzoru w PDF?

Odpowiedź nr 1.3.:

Zamawiający nie wymaga aby skrzynia transportowa na wiolonczelę – próbka, miała wygrawerowane logo oraz nazwę Zamawiającego.

Zamawiający wymaga wykonanie wygrawerowania logo oraz nazwy Zamawiającego na skrzyniach po zawarciu umowy z Wykonawcą.

Zamawiający wymaga aby skrzynia transportowa na wiolonczelę – próbka, odpowiadała kryteriom zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: posiadała m.in. numer skrzyni oraz nazwę i oznaczenie instrumentu.

 

 

Opracowała:

Komisja przetargowa NOSPR

 

Katowice, 2017-05-10

Rejestr zmian

Brak zmian.