INFORMACJA
o prowadzonym zamówieniu publicznym

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje
o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę polegającą na wynajęciu pokoi hotelowych, których wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8.
Nr sprawy NOSPR/14/2017, kod CPV 55100000-1.
Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt.1 lit. a Prawa zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 2164, z póź. zm.).

Katowice, 2017-05-31                

Komisja ds. zamówień
publicznych NOSPR

Rejestr zmian

Brak zmian.