Informacja o udzielonym zamówieniu
(usługa z zakresu kultury)

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1a:

Nr sprawy: NOSPR/03/2017
Usługa z zakresu kultury, polegającą na przygotowaniu i realizacji  koncertu z udziałem Pat Metheny warz z zespołem w siedzibie NOSPR, w dniu 2 listopada 2017 r.
Zamówienia udzielono na rzecz: Kurland Agency 173 Brighton Avenue, Boston MA USA 02134-2003
Kod CPV 79.95.21.00-3.
(Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.).    

Katowice, 2017-07-07
Komisja przetargowa NOSPR