INFORMACJA

o prowadzonym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na druk i dostawę druków. Przedmiotem zamówienia są usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach  jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Nr sprawy NOSPR/20/2017, kod CPV 79823000-9.

Postępowanie w trybie „zapytania o cenę” art. 69 Prawa zamówień publicznych.

(Dz. U. 2015 poz. 2164 tekst jednolity z późn.zm.).

Katowice, 2017-09-06                                             

Komisja przetargowa NOSPR

Rejestr zmian

Brak zmian.