Informacja o udzielonym zamówieniu

(usługa)

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1a:

 

Nr sprawy: NOSPR/09/2017 – Usługa z zakresu kultury, polegająca na przygotowaniu i realizacji koncertu z udziałem Philippe Jaroussky wraz z Ensemble Artaserse w siedzibie NOSPR. CPV – 79952100-3.

Zamówienia udzielono w dniu 16.08.2017 r. na rzecz Les Concerts Parisiens M. Philippe Maillard, 21 rue Bergere, Paris, France.

 

Komisja przetargowa  NOSPR

Katowice, 2017-09-12