Informacja  z „otwarcia ofert” w dniu 15.09.2017 r. godz. 10.00 w NOSPR

 

Informujemy, że kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Usługę drukowania i dostawy druków dla NOSPR” (znak sprawy:  NOSPR/20/2017), wynosi 720.000,-PLN netto, plus VAT (przy zastosowaniu stawek 5% i 23% VAT) 842.400,- PLN brutto.

 

- Zaproszono do udziału w postępowaniu  pięciu wykonawców.

- Na otwarcie ofert nie przybyli przedstawiciele zaproszonych wykonawców.

- Zostały złożone  2 oferty w terminie.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena dostawy brutto

 

 

1

M-Studio s.c.

ul. Paderewskiego 44

41-810 Zabrze

 

606.893,25 PLN

 

2

Centrum Usług Drukarskich

Henryk Miler

ul. Ks. Szymały 11

41-709 Ruda Śląska

 

 

628.584,81 PLN

 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawcy są zobowiązani w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert  na stronie internetowej – do dostarczenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.

Komisja przetargowa  NOSPR

Rejestr zmian

Brak zmian.