Informacja

o wyborze oferty w  Konkursie ofert, na prowadzenie działalności o charakterze księgarskim w NOSPR wraz z najmem pomieszczenia.

1. W konkursie ofert wzięła udział firma.

- „ZAWODZIANKA PATRYCJA LASKOWSKA”

2. W dniu 25.09.2017 r. Komisja konkursowa NOSPR, rozstrzygnęła konkurs na „prowadzenie działalności o charakterze księgarskim w NOSPR wraz z najmem pomieszczenia” i postanowiła zawrzeć umowę z firmą: „ZAWODZIANKA PATRYCJA LASKOWSKA” 40-237 Katowice, ul. 1 Maja 110a/11.

Katowice, 2017-09-27