Informacja o udzielonym zamówieniu

(usługa)

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1a Pzp.

 

Nr sprawy: NOSPR/22/2017 – Usługa z zakresu kultury, polegającą na przygotowaniu i realizacji  koncertów, z udziałem Orkiestry Muzyki Nowej w siedzibie NOSPR, w sezonie artystycznym 2017/2018.

 

Zamówienia udzielono w dniu 29.09.2017 r. na rzecz Stowarzyszenia Orkiestry Muzyki Nowej, 41-902 Bytom, ul. Matejki 18/2.        

 

Komisja przetargowa NOSPR

Katowice, 2017-10-06