Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c:

Nr sprawy: NOSPR/09/2015 – Usługa z zakresu kultury, polegająca na przygotowaniu i realizacji koncertów symfonicznych w ramach projektu artystycznego „Festiwal Katowice Kultura Natura” w siedzibie NOSPR. CPV – 79952100-3. 

Wartości usługi nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienia udzielono w dniu 28.04.2015 r. na rzecz RIAS Kammerchor, Rundfunk Orchester und Chöre GmbH Berlin, Charlottenstr. 56, 10117 Berlin.

 

Rejestr zmian

Brak zmian.