Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 a, b:

 

Nr sprawy: NOSPR/08/2015 – Dostawa harfy i akcesoriów do harfy CPV – 37313500-0, 37321000-4. 

Zamówienia udzielono w dniu 18.05.2015 r. na rzecz I.S.H. Saiten und Harfen Vertriebs GmbH z siedzibą w Niemczech, Remagen,  Mainzer Strasse 28.

 

Katowice, 2015-05-29

Komisja ds. przetargowa

 

Rejestr zmian

Brak zmian.