Informacja o unieważnieniu

postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę  

 

Dotyczy: przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na usługę drukowania i dostawy programów, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych druków dla NOSPR (nr sprawy: NOSPR/10/2015).

 

Decyzją Komisji Przetargowej z dnia 20.07.2015 r., informujemy, że niniejsze postępowanie zostaje unieważnione:

 

Uzasadnienie prawne: Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7.

 

Uzasadnienie faktyczne: Nie został spełniony warunek wynikający z art. 71 ust. 1, o czym Zamawiający pozyskał wiedzę w dniu 13.07.2015 r., po terminie składania ofert – nastąpił zwrot „Zaproszenia do złożenia oferty” oraz SIWZ, w wyniku czego, piąty wykonawca nie odebrał korespondencji, skutkiem czego nie zapoznał się z zaproszeniem i  dokumentacją SIWZ.

 

 


 

Komisja Przetargowa NOSPR

 

                                                          

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Werjsja: 1  Informacja o udzielonym zamówieniu (usługa)/NOSPR/10/2015
[ Zmodyfikowano: 2015-07-20 11:30:48 przez Natalia]

 Informacja o unieważnieniu

postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę

 

 

Dotyczy: przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na usługę drukowania i dostawy programów, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych druków dla NOSPR (nr sprawy: NOSPR/10/2015).

Decyzją Komisji Przetargowej z dnia 20.07.2015 r., informujemy, że niniejsze postępowanie zostaje unieważnione:

 

Uzasadnienie prawne: Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7.

 

Uzasadnienie faktyczne: Nie został spełniony warunek wynikający z art. 71 ust. 1, o czym Zamawiający pozyskał wiedzę w dniu 13.07.2015 r., po terminie składania ofert – nastąpił zwrot „Zaproszenia do złożenia oferty” oraz SIWZ, w wyniku czego, piąty wykonawca nie odebrał korespondencji, skutkiem czego nie zapoznał się z zaproszeniem i  dokumentacją SIWZ.

 

 


 

Komisja Przetargowa NOSPR

 

                                                          

 

 

 

 

 

Werjsja: 2  Informacja o udzielonym zamówieniu (usługa)/NOSPR/10/2015
[ Zmodyfikowano: 2015-07-20 11:31:20 przez Natalia]

 Informacja o unieważnieniu

postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę

 

 

Dotyczy: przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na usługę drukowania i dostawy programów, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych druków dla NOSPR (nr sprawy: NOSPR/10/2015).

Decyzją Komisji Przetargowej z dnia 20.07.2015 r., informujemy, że niniejsze postępowanie zostaje unieważnione:

 

Uzasadnienie prawne: Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7.

 

Uzasadnienie faktyczne: Nie został spełniony warunek wynikający z art. 71 ust. 1, o czym Zamawiający pozyskał wiedzę w dniu 13.07.2015 r., po terminie składania ofert – nastąpił zwrot „Zaproszenia do złożenia oferty” oraz SIWZ, w wyniku czego, piąty wykonawca nie odebrał korespondencji, skutkiem czego nie zapoznał się z zaproszeniem i  dokumentacją SIWZ.

 

 


 

Komisja Przetargowa NOSPR

 

                                                          

 

 

 

 

 

Werjsja: 3  Informacja o udzielonym zamówieniu (usługa)/NOSPR/10/2015
[ Zmodyfikowano: 2015-07-20 11:31:44 przez Natalia]

 Informacja o unieważnieniu

postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę

 

 

Dotyczy: przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na usługę drukowania i dostawy programów, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych druków dla NOSPR (nr sprawy: NOSPR/10/2015).

Decyzją Komisji Przetargowej z dnia 20.07.2015 r., informujemy, że niniejsze postępowanie zostaje unieważnione:

 

Uzasadnienie prawne: Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7.

 

Uzasadnienie faktyczne: Nie został spełniony warunek wynikający z art. 71 ust. 1, o czym Zamawiający pozyskał wiedzę w dniu 13.07.2015 r., po terminie składania ofert – nastąpił zwrot „Zaproszenia do złożenia oferty” oraz SIWZ, w wyniku czego, piąty wykonawca nie odebrał korespondencji, skutkiem czego nie zapoznał się z zaproszeniem i  dokumentacją SIWZ.

 

 


 

Komisja Przetargowa NOSPR

 

                                                          

 

 

 

 

 

Werjsja: 4  Informacja o udzielonym zamówieniu (usługa)/NOSPR/10/2015
[ Zmodyfikowano: 2015-07-20 11:32:04 przez Natalia]

 Informacja o unieważnieniu

postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę  

Dotyczy: przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na usługę drukowania i dostawy programów, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych druków dla NOSPR (nr sprawy: NOSPR/10/2015).

Decyzją Komisji Przetargowej z dnia 20.07.2015 r., informujemy, że niniejsze postępowanie zostaje unieważnione:

 

Uzasadnienie prawne: Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7.

 

Uzasadnienie faktyczne: Nie został spełniony warunek wynikający z art. 71 ust. 1, o czym Zamawiający pozyskał wiedzę w dniu 13.07.2015 r., po terminie składania ofert – nastąpił zwrot „Zaproszenia do złożenia oferty” oraz SIWZ, w wyniku czego, piąty wykonawca nie odebrał korespondencji, skutkiem czego nie zapoznał się z zaproszeniem i  dokumentacją SIWZ.

 

 


 

Komisja Przetargowa NOSPR

 

                                                          

 

 

 

 

 

Werjsja: 5  Informacja o udzielonym zamówieniu (usługa)/NOSPR/10/2015
[ Zmodyfikowano: 2015-07-20 11:32:17 przez Natalia]

 Informacja o unieważnieniu

postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę  

 

Dotyczy: przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na usługę drukowania i dostawy programów, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych druków dla NOSPR (nr sprawy: NOSPR/10/2015).

Decyzją Komisji Przetargowej z dnia 20.07.2015 r., informujemy, że niniejsze postępowanie zostaje unieważnione:

 

Uzasadnienie prawne: Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7.

 

Uzasadnienie faktyczne: Nie został spełniony warunek wynikający z art. 71 ust. 1, o czym Zamawiający pozyskał wiedzę w dniu 13.07.2015 r., po terminie składania ofert – nastąpił zwrot „Zaproszenia do złożenia oferty” oraz SIWZ, w wyniku czego, piąty wykonawca nie odebrał korespondencji, skutkiem czego nie zapoznał się z zaproszeniem i  dokumentacją SIWZ.

 

 


 

Komisja Przetargowa NOSPR

 

                                                          

 

 

 

 

 

Werjsja: 6  Informacja o udzielonym zamówieniu (usługa)/NOSPR/10/2015
[ Zmodyfikowano: 2015-07-20 11:33:22 przez Natalia]

 Informacja o unieważnieniu

postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę  

 

Dotyczy: przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na usługę drukowania i dostawy programów, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych druków dla NOSPR (nr sprawy: NOSPR/10/2015).

 

Decyzją Komisji Przetargowej z dnia 20.07.2015 r., informujemy, że niniejsze postępowanie zostaje unieważnione:

 

Uzasadnienie prawne: Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7.

 

Uzasadnienie faktyczne: Nie został spełniony warunek wynikający z art. 71 ust. 1, o czym Zamawiający pozyskał wiedzę w dniu 13.07.2015 r., po terminie składania ofert – nastąpił zwrot „Zaproszenia do złożenia oferty” oraz SIWZ, w wyniku czego, piąty wykonawca nie odebrał korespondencji, skutkiem czego nie zapoznał się z zaproszeniem i  dokumentacją SIWZ.

 

 


 

Komisja Przetargowa NOSPR

 

                                                          

 

 

 

 

 

Werjsja: 7  Informacja o unieważnieniu postępowania (usługa)/NOSPR/10/2015
[ Zmodyfikowano: 2015-07-22 07:33:08 przez Natalia]

 Informacja o unieważnieniu

postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę  

 

Dotyczy: przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na usługę drukowania i dostawy programów, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych druków dla NOSPR (nr sprawy: NOSPR/10/2015).

 

Decyzją Komisji Przetargowej z dnia 20.07.2015 r., informujemy, że niniejsze postępowanie zostaje unieważnione:

 

Uzasadnienie prawne: Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7.

 

Uzasadnienie faktyczne: Nie został spełniony warunek wynikający z art. 71 ust. 1, o czym Zamawiający pozyskał wiedzę w dniu 13.07.2015 r., po terminie składania ofert – nastąpił zwrot „Zaproszenia do złożenia oferty” oraz SIWZ, w wyniku czego, piąty wykonawca nie odebrał korespondencji, skutkiem czego nie zapoznał się z zaproszeniem i  dokumentacją SIWZ.

 

 


 

Komisja Przetargowa NOSPR

 

                                                          

 

 

 

 

 

Werjsja: 8  USŁUGA FIZYCZNEJ OCHRONY LUDZI I MIENIA W SIEDZIBIE NOSPR - NOSPR/6/2020
[ Zmodyfikowano: 2020-08-07 14:17:46 przez Jacek Bąk]


Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 144

Notice: Undefined property: stdClass::$fulltext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 145