Katowice, 2015-09-11

 

Informacja o wprowadzonej zmianie

w konkursie na prowadzenie działalności o charakterze

księgarskim w NOSPR wraz z najmem pomieszczenia

 

 

NOSPR informuje, że z uwagi na modernizację pomieszczenia, została skorygowana powierzchnia użytkowa, podlegająca najmowi i wynosi 20 m2.

 

W związku z powyższym zostały zmienione zapisy w opisie warunków konkursowych dotyczące metrażu i wysokości opłaty czynszowej.

Poprawiony plik w załączeniu ogłoszenia o konkursie do pobrania.

 

Komisja konkursowa NOSPR