Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na dostawę dwóch fagotów wraz z  akcesoriami.

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy Pzp.

Nr sprawy NOSPR/20/2015, kod CPV 37314000-2, 37321000-4.

Postępowanie prowadzone w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 a, Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.).

 

Katowice, 2015-10-08                                             

Komisja ds. zamówień publicznych NOSPR

 

 

Rejestr zmian

Brak zmian.