Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c:

 

Nr sprawy: NOSPR/18/2015 – Usługa z zakresu kultury, polegająca na przygotowaniu i realizacji cyklu koncertów z udziałem Orkiestry Historycznej {OH!} w siedzibie NOSPR. CPV – 79952100-3. 

Zamówienia udzielono w dniu 05.10.2015 r. na rzecz Music Management Małgorzata Malke, z siedzibą w Gliwicach, ul. Bankowa 5/3, NIP 6482475471.

 

Komisja przetargowa NOSPR

Katowice, 2015-10-13

 

Rejestr zmian

Werjsja: 1  Informacja o udzielonym zamówieniu (usługa) / NOSPR/08/2015
[ Zmodyfikowano: 2015-10-20 08:11:37 przez Sebastian Gronet]

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c:

 

Nr sprawy: NOSPR/08/2015 – Usługa z zakresu kultury, polegająca na przygotowaniu i realizacji cyklu koncertów z udziałem Orkiestry Historycznej {OH!} w siedzibie NOSPR. CPV – 79952100-3. 

Zamówienia udzielono w dniu 05.10.2015 r. na rzecz Music Management Małgorzata Malke, z siedzibą w Gliwicach, ul. Bankowa 5/3, NIP 6482475471.

 

Komisja przetargowa NOSPR

Katowice, 2015-10-13

 

Werjsja: 2  Informacja o udzielonym zamówieniu (usługa) / NOSPR/08/2015
[ Zmodyfikowano: 2015-10-20 08:12:25 przez Sebastian Gronet]

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c:

 

Nr sprawy: NOSPR/18/2015 – Usługa z zakresu kultury, polegająca na przygotowaniu i realizacji cyklu koncertów z udziałem Orkiestry Historycznej {OH!} w siedzibie NOSPR. CPV – 79952100-3. 

Zamówienia udzielono w dniu 05.10.2015 r. na rzecz Music Management Małgorzata Malke, z siedzibą w Gliwicach, ul. Bankowa 5/3, NIP 6482475471.

 

Komisja przetargowa NOSPR

Katowice, 2015-10-13