Informacja o wyborze oferty w  Konkursie ofert, na prowadzenie działalności o charakterze księgarskim w NOSPR wraz z najmem pomieszczenia.

 

1. W konkursie ofert wzięła udział firma.

- „ZAWODZIANKA PATRYCJA LASKOWSKA”

 

2. W dniu 15.10.2015 r. Komisja konkursowa NOSPR, rozstrzygnęła konkurs na „prowadzenie działalności o charakterze księgarskim w NOSPR wraz z najmem pomieszczenia” i postanowiła zawrzeć umowę z firmą: „ZAWODZIANKA PATRYCJA LASKOWSKA” 40-237 Katowice, ul. 1 Maja 110a/11.

 

Katowice, 2015-10-15

Komisja konkursowa NOSPR