Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

ogłasza nabór na stanowisko:

SPECJALISTA ELEKTRYK

PEŁNY ETAT

Zakres wykonywanych zadań:

•    Obsługa, konserwacja i serwis układów zasilania budynku;

•    Obsługa i konserwacja systemu SAP (Sygnalizacja Alarmu Pożaru);

•    Obsługa i konserwacja systemu DSO (Dźwiękowy System Ostrzegawczy);

•    Konserwacja i serwis sytemu BMS (System Zarządzania Budynkiem);

Niezbędne wymagania:

•    wykształcenie średnie lub wyższe techniczne – elektryk, automatyk, elektronik;

•    doświadczenie na podobnym stanowisku – min. 4 lata;

•    świadectwo kwalifikacyjne SEP G1 – 20kV w zakresie eksploatacji i dozoru;

•    doświadczenie w serwisowaniu systemów SAP, DSO, BMS;

•    umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i schematami elektrycznymi;

•    doświadczenie w zakresie instalacji elektrycznych, rozdzielnic, systemów sterowania;

•    diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych;

•    planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej;

•    znajomość systemów automatyki przemysłowej i aparatury kontrolno-pomiarowej

•    umiejętność analizy oraz praktycznego rozwiązywania problemów technicznych;

•    brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m;

•    język angielski na poziomie komunikatywnym;

•    znajomość obsługi komputera;

 

Dodatkowe wymagania:

•    umiejętność szybkiego uczenia się oraz chęć podnoszenia kwalifikacji;

•    umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu;

•    komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, samodzielność;

 

Wymagane dokumenty:

•    szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);

•    list motywacyjny;

•    kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

•    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

•    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

 

Termin zgłoszeń do dnia 10 stycznia 2015 r.

Zgłoszenia  i pytania należy kierować do Działu Kadr NOSPR

plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.