Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia to wiodąca polska orkiestra oraz jedna z najważniejszych instytucji kultury w kraju. Od 85 lat kreuje główny nurt polskiej kultury muzycznej poprzez działalność koncertową, wydawniczą i edukacyjną.

Od 2018 roku NOSPR należy do organizacji ECHO (European Concert Hall Organisation), skupiającej 22 najlepsze sale koncertowe Europy.

NOSPR jest współorganizatorem Festiwalu Katowice Kultura Natura, Festiwalu Prawykonań, Festiwalu Muzyka+Nauka oraz Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego.

Świat kultury i sztuki znajduje się obecnie w stanie głębokiej transformacji, wynikającej w dużej mierze z doświadczeń pandemii COVID-19. W NOSPR śledzimy uważnie zachodzące zmiany, jednak nie zadowalamy się tylko rolą obserwatorów. Kultywujemy najlepsze tradycje świata muzycznego, wierząc równocześnie, że naszą misją jest inicjowanie zmian, wypracowywanie nowych rozwiązań dla sektora kultury oraz odkrywanie nowych sposobów interakcji z odbiorcami.

 

NARODOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA POLSKIEGO RADIA

Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

MUZYK ORKIESTROWY – ZASTĘPCA PROWADZĄCEGO GRUPĘ ALTÓWEK I GŁOS

 

Przesłuchanie odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2022 roku o godz. 10,00 w siedzibie NOSPR w Katowicach plac Wojciecha Kilara 1

Zgłoszenia do konkursu należy kierować na adres NOSPR Plac W. Kilara 1, 40-202 Katowice z dopiskiem do Działu Personalnego lub pocztą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 10 marca 2022 r.

Aplikacja musi zawierać CV wraz z opisem dotychczasowych dokonań artystycznych.

Należy podać informację czy kandydat będzie korzystał z akompaniamentu NOSPR.

Do konkursu przystąpią wyłącznie osoby zaproszone.

I ETAP:

C. Stamitz – Koncert D-dur nr 1, cz. 1 (z kadencją Klengla)

M. Reger – Suita na altówkę solo op. 131d nr 1, cz. 1

II ETAP:

B. Bartok – Koncert na altówkę cz.1

R. Strauss – Don Quixotte – partia solowa altówki Materiały nutowe zostaną przekazane mailem osobom zakwalifikowanym do przesłuchań.

Prosimy o załączenie w CV poniższej klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza informacje wynikające z art. 221 Kodeksu Pracy, zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez NOSPR w celu realizacji procesu rekrutacji.