Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia to wiodąca polska orkiestra oraz jedna
z najważniejszych instytucji kultury w kraju. Od ponad 85 lat kreuje główny nurt polskiej kultury muzycznej poprzez działalność koncertową, wydawniczą i edukacyjną.

Od 2018 roku NOSPR należy do organizacji ECHO (European Concert Hall Organisation), skupiającej 22 najlepsze sale koncertowe Europy.

 

NOSPR jest współorganizatorem Festiwalu Katowice Kultura Natura, Festiwalu Prawykonań, Festiwalu Muzyka+Nauka oraz Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego.

 

Świat kultury i sztuki znajduje się obecnie w stanie głębokiej transformacji, wynikającej w dużej mierze z doświadczeń pandemii COVID-19. W NOSPR śledzimy uważnie zachodzące zmiany, jednak nie zadowalamy się tylko rolą obserwatorów. Kultywujemy najlepsze tradycje świata muzycznego, wierząc równocześnie, że naszą misją jest inicjowanie zmian, wypracowywanie nowych rozwiązań dla sektora kultury oraz odkrywanie nowych sposobów interakcji z odbiorcami.

 

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na stanowisko:

 

Kierownik Działu Personalnego

Opis stanowiska:            

MIEJSCE STANOWISKA W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ

Stanowisko przełożonego:

Dyrektor /Zastępca Dyrektora

Stanowiska podległe:

Specjalista ds. personalnych, Zastępca Kierownika Działu Personalnego (1-2)

CEL STANOWISKA

Tworzy i realizuje politykę kadrową, szkoleniową, rekrutacyjną i motywacyjną NOSPR zgodnie z przepisami prawa pracy. Planuje, nadzoruje i kontroluje wszystkie prace związane z zarządzaniem personelem.  Nadzoruje prawidłowe stosowanie przepisów prawa pracy.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.    Odpowiada za przestrzeganie prawa pracy w instytucji

2.    Odpowiada za współtworzenie i realizację polityki kadrowej, szkoleniowej, motywacyjnej, rekrutacyjnej

3.    Odpowiada za poprawną i zgodną z prawem dokumentację personalną

4.    Odpowiada za należyte planowanie i udzielanie zamówień w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w ramach swojego działu.

5.    Odpowiada za zgodną z planem realizację budżetu podległego działu

6.    Odpowiada za organizację pracy podległego działu oraz współpracę z innymi działami.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI

1.    Nadzoruje przestrzeganie prawa pracy w instytucji

2.    Opracowuje i aktualizuje wewnętrzne akty prawne oraz inne dokumenty dotyczące spraw pracowniczych.

3.    Planuje i analizuje strukturę zatrudnienia

4.    Wspiera i realizuje procesy rekrutacji

5.    Tworzy i realizuje politykę szkoleniową

6.    Tworzy i wdraża efektywne systemy motywacyjne

7.    Rekomenduje ew. zmiany do polityki wynagrodzeń

8.    Dba o przyjazną atmosferę w NOSPR

9.    Współtworzy politykę komunikacyjną wewnątrz instytucji

10. Zapewnia wsparcie dla kadry menedżerskiej w podejmowaniu decyzji personalnych i rozwiązywaniu problemów personalnych

11. Współpracuje z działem księgowości w zakresie przekazywania dokumentacji do wypłaty wynagrodzeń

12. Monitoruje, opracowuje i raportuje wskaźniki personalne w instytucji

13. Przygotowuje i odpowiada za system ocen okresowych

14. Przygotowuje i odpowiada za realizację procesów onboardingu oraz exit interview

15. Dostarcza informacji niezbędnych do opracowania i realizacji planu zamówień publicznych.

16. Zarządza budżetem podległego działu, w tym przygotowuje plany budżetowe działu na kolejne lata.

ZAKRES DECYZYJNOŚCI

1.    Podejmuje decyzje o sposobie tworzenia dokumentacji pracowniczej

2.    Podejmuje decyzje ws. wydatków dotyczących podległego działu w zakresie obowiązującego budżetu

3.    Zleca i zatwierdza zadania wykonywane przez podległych pracowników

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czego oczekujemy od kandydatów:

·        Umiejętności budowania i wdrożenia strategii obszaru miękkiego HR w organizacji

·        Znajomości narzędzi i procesów HR.

·        Min. 3-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku.

·        Wiedzy z zakresu prawa pracy.

·        Ukończonych studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub psychologii.

·        Bardzo wysokich kompetencji interpersonalnych i komunikacyjnych.

·        Dobrej znajomości programów pakietu MS Office.

 

Co oferujemy:

·        Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w prestiżowej instytucji kultury.

·        Pracę w środowisku niekorporacyjnym.

·        Możliwość uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach kulturalnych

·        Pracę w ambitnym oraz pełnym zaangażowania i pasji do sztuki zespole

·        Udział w tworzeniu nowoczesnej instytucji kultury

·        Możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych, m.in. karty Benefit Multisport

 

 

Na stanowisko Kierownika Działu Personalnego aplikować można przez zgłoszenie do Precision HR (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) do dnia 28.07.2022. Prosimy o załączenie CV i listu motywacyjnego[1].

W tytule wiadomości prosimy wpisać: Kierownik Działu Personalnego NOSPR

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 


[1] W przypadku przesłania CV na podany adres email wraz z właściwie wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych, informujemy w trybie art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, że administratorem danych będzie Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Miodowa 19/18, 31-055 Kraków. Dane zbierane są w celu prowadzenia procesu rekrutacji i będą przetwarzane w tym celu przez Precision HR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Zarazem w oparciu o wyrażoną w momencie przekazania danych zgodę mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz przetwarzane na serwerach stanowiących własność podmiotów zapewniających obsługę informatyczną administratora danych. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do przekazanych danych oraz do ich poprawiania lub usunięcia.