ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
z dnia 30 września 2020 r.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą: „Sukcesywna dostawa materiałów drukowanych „Wykonanie i dostawa
skrzyniowego pozytywu organowego” Numer sprawy: NOSPR/8/2020
Zmiana na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. P

rawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach
zmienia treść SIWZ postępowania pod nazwą „Wykonanie i dostawa skrzyniowego pozytywu organowego”.
Numer sprawy: NOSPR/8/2020


Zmienia się treść Załącznika 1A Formularz ofertowy do SIWZ.
W formularzu ofertowym w pkt. III było:
III. Oferuję termin dostawy ____ tygodni (słownie: __________________________) od daty zawarcia
umowy
Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 52 tygodni.
Winno być:
III. Oferuję termin dostawy ____ miesięcy(słownie: ______________________) od daty zawarcia
umowy.
Uwaga! Termin dostawy nie może być dłuższy niż 20 miesięcy.

Attachments:

FileDescriptionFile size
Download this file (zal_1A_formularz _ofertowy_P_zmiana_02.10.2020.docx)zal_1A_formularz _ofertowy_P_zmiana_02.10.2020.docx2020-10-02 14:40:00176 kB
Download this file (zmiana 02.10.2020.pdf)zmiana 02.10.2020.pdf2020-10-02 14:40:00618 kB

Rejestr zmian

Brak zmian.