Informacja z „otwarcia ofert” w dniu 26.02.2018 r. godz. 10.00 w NOSPR

 

W przetargu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na usługę zaprojektowania,

drukowania i dostawy druków dla NOSPR - znak sprawy NOSPR/06/2018, Kod CPV: 79823000-9

 

Informujemy, że:                                                      

- Do czasu upływu terminu składania ofert tj. do godziny 09:30 - zostały złożone 3 oferty.

- Na otwarcie ofert oferenci nie przybyli.

- Kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, wynosi: 1.020 900,- PLN brutto.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena – łączna brutto

 

1

 

M-Studio s.c.

ul. Paderewskiego 44,

41-810 Zabrze.

 

956 213,55 PLN

 

2

 

Frodo - W. Liebner, S. Przybyła Spółka jawna

ul. Powstańców Warszawskich 15

41-902 Bytom.

 

977 192,10 PLN

 

3

Ksawery Kaliski ARTMEDIALE 

ul. Królowej Jadwigo 1/4

41-704 Ruda Śląska

1 000 597,62 PLN

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Brak zmian.