INFORMACJA

o prowadzonym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na dostawę instrumentów dętych – kontrafagot wraz z akcesoriami. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy.  Nr sprawy: NOSPR/29/2018, kod CPV 37314000-2, 37321000-4.

 

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a , lit. b Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579).

Rejestr zmian

Brak zmian.