INFORMACJA

o prowadzonym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje
o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę polegającą na wynajęciu pokoi hotelowych, których wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8.

Nr sprawy NOSPR/21/2018, kod CPV 55100000-1.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt.1 lit. a Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017 poz. 1579, z póź. zm.).

Rejestr zmian

Brak zmian.