Katowice, 2018-07-31

 

Informacja  z „otwarcia ofert” w dniu 31.07.2018 r. godz. 10.00 w NOSPR

 

Informujemy, że kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, na usługę kompleksowego sprzątania siedziby NOSPR (znak sprawy: NOSPR/17/2018), wynosi 1.353.000,- PLN brutto.

 

- Na otwarcie ofert przybyli przedstawiciele firm: IMPEL FALICITY SERVICE  Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118 oraz „ODNOWA” Sp. z o.o. 45-011 Opole, ul. Koraszewskiego 8-16.

 

- Zostały złożone 4 oferty.

 

- Odczytano:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena usługi brutto

Deklarowany ilość urządzeń

mechanicznych

Deklarowana ilość pracowników, liczona w pełnych etatach

 

1

ASPEN Sp. z o.o.

31-222 Kraków

ul. Bularnia 5

1.758.870,48 PLN

16

15

 

2

Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 55

01-267 Warszawa

 

2.299.608,00 PLN

 

8

16

 

3

IMPEL FACILITY SERVICE Sp. z o.o. 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118, Oddział Katowice

 

1.284.120,00 PLN

 

 

 

29

 

 

15

 

4.

 

 

„ODNOWA” Sp. z o.o.

45-011 Opole, ul. Koraszewskiego 8-16

1.470.096,00 PLN

47

18

 

Rejestr zmian

Brak zmian.