Katowice, 2018-08-01

 

Informacja  z „otwarcia ofert” w dniu 01.08.2018 r. godz. 10.00 w NOSPR

 

Informujemy, że kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, na „Usługę fizycznej ochrony ludzi i mienia w siedzibie NOSPR” (znak sprawy: NOSPR/18/2018), wynosi 1.722.000,- PLN brutto.

 

- Na otwarcie ofert przybyli przedstawiciele firm: Konsorcjum Firm: Impel Facility Services Sp. z o.o. Impel Safety  Security Partner Sp. z o.o. Sp. k. 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118

 

- Została złożona 1 oferta.

 

- Odczytano:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena usługi brutto

 

Deklarowany  dobowa ilość pracowników stanowiąca obsadę w ciągu 24 godzin w dniu roboczym na wszystkich posterunkach

Deklarowana ilość pracowników - ogółem

 

1

Konsorcjum:

Impel Facility Services Sp. z o.o.

53-111 Wrocław ul. Ślężna 118

Impel Safety Security Partner Sp. z o.o.

53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118

1489874,40 PLN

12

18

 

Rejestr zmian

Brak zmian.