Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony fizycznej ludzi imienia w siedzibie NOSPR  (znak sprawy: NOSPR/18/2018).

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

 informuje o wyborze najkorzystniejszej ofertyW postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Usługa ochrony fizycznej ludzi imienia w siedzibie NOSPR ”, wpłynęła jedna oferta.

Oferta spełniła stawiane warunki.

W wyniku przeprowadzenia oceny, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 1: Konsorcjum: Impel Facility Services Sp. z o.o. 53-111 Wrocław ul. Ślężna 118, Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118.

Ocena oferty wyniosła 100 pkt., w tym: „Cena” = 60 pkt., „Deklarowana, dobowa (tzn. w ciągu 24 godzin), ilość pracowników, liczona w pełnych etatach, stanowiąca standardową obsadę, w dniu roboczym, na 4 posterunkach - razem” = 20 pkt., „Deklarowana ilość pracowników - ogółem, liczona w pełnych etatach – wynikająca z obsady 4 posterunków” = 20 pkt.

Wartość zamówienia wyniosła 1489874,40 zł brutto.

Rejestr zmian

Brak zmian.