INFORMACJA

o prowadzonym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu najmu pokoi hotelowych dla NOSPR.

Nr sprawy NOSPR/27/2018, kod CPV 55100000-1.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579).

Rejestr zmian

Brak zmian.